Belgische Paragliding Comhoog 2022

Versie PDF

Contents

1.      Introductie: 2

2.      Registratie: 2

3.      Basisprincipe: 3

4.      Verantwoordelijkheden: 4

5.      Luchtruim.. 4

6.      Waypoints. 5

7.      Uw vlucht voorbereiden. 6

8.      Uw vlucht valideren. 7

9.      Moeilijkheidsgraden: 8

10.   Validatieteam.. 9

11.   De tools om uw vlucht voor te bereiden, te valideren, te publiceren. 9

 

1.   Introductie:

PCB is opgericht om Belgischeparagliderpiloten in staat te stellen het hele jaar door mooie vluchten te maken, terwijl we hopen dat het een motiverend instrument is voor alle niveaus om overland te vliegen, een leerrijk instrument (vooral mbt luchtruim) en eenvriendschappelijke wedstrijdtussen de deelnemende piloten.

De pilootbepaaltwanneer, waar en hoe ver hij zal vliegenmet als leidraadde BPC waypoints en dit het hele jaar door (1 maart tot 31 september)

Of het nu gaat om de voorbereiding op de komende vlucht, de vlucht zelf, of de debriefing van de vlucht, de BPCreikt tools aan om piloten in staat te stellen de juiste vragen te stellen,analyses te vergemakkelijken en zo de beste keuzes temaken. Het uiteindelijke doel van de BPC is om de pilotengemeenschap in staat te stellen kennis en respect voor het luchtruim te bevorderen, en tegelijkertijd het plezier te ontdekken van hetoverlandvliegen.

1. Duur: BPC loopt in 2022 van 1 maart tot 30 september.

2. Weer: elke piloot heeft de mogelijkheid om zijn eigen analyse uit te voerenen zo de dag te selecteren die hij het meest gunstig acht om zijn beste vlucht plannen.

3. Locatie: Piloten hebben de mogelijkheid om in hun eigen gebied te vliegen.Veel waypointszijn verspreid over België, het westen van Duitsland en het noorden van Frankrijk: deze zijn zo geplaats om ze makkelijk te bereikenvanaf de sites die vaak worden gebruikt door Belgische enFranse piloten.

4. Eenvoud: de enige beperking omeen BPC-waypointte bereikenis een aantal km’s te hebben gevlogen (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad).

5. Geen deelnamekosten. DeFBVL,de Belgische paraglidingfederatie,betaalt de kosten van het XContest platform.

6. Respect voor het luchtruim: De keuze van een vliegroute moet ook worden bepaald op basis van de toegankelijkheidvan het luchtruim, aangezien elke in aanmerking genomen vlucht zal worden getoetst aan de geldende regels voor die dag.Er worden geen uitzonderingengemaakt.

7. Ranking: De rankingwordt gepubliceerd op basis van de 6 besteen gevalideerde vluchten die door de piloot zijnopgeladennaar deXContest website.4 rankings -open(iedereen), standaard (ENB), sport(ENC), prestaties(EN D enhoger)-zijn opgesteld.

8. Sponsors: BPC sponsors zijn de mensen die actief deelnemen aan de organisatie, het checken van Openair bestandenof briefingsen validatie van vluchten gedurende het jaar. Sponsors kunnen af en toe en beperkt informatie over hun activiteiten vrijgeven, zodat ze kunnen profiteren van een aanzienlijke investering die ze in de BPC doen.

9. Platform: Alle vluchten gevlogen binnen het kader van de BPC zijn zichtbaar op de https://www.xcontest.org/bpc/nl/ website

2.   Registratie:

Registratie is op elk moment mogelijk op de XContest website en is gratis.

https://www.xcontest.org/bpc/fr/inscription/

Uiterlijk bij de eerste vlucht die wordt gepubliceerd, registreert en publiceert de piloot zijn vlucht. Vergeet nietom de deelname aan deBPC aan te kruisen bij het registreren.

Deelnamevoorwaarden:

De piloot moet in orde van verzekering zijn.

De piloot moet in orde zijn met het XC brevet of gelijkwaardig IPPI niveau 5 zijn.

3.   Basisprincipe:

Het doel is om een reeks afstandsvluchten uit te voeren omdaaruit maximum 6 van de beste vluchten te weerhouden voor de scoring. Er zijn 4 moeilijkheidsgraden,voornamelijk gebaseerd op een toenemend aantal kilometers en de plaats van een waypoint. De 4 moeilijkheidsgraden moeten worden bereikt tegen het einde van de BPC om maximaal te scoren.

Let op: moeilijkheidsgradenhoeven niet noodzakelijk na elkaar worden gedaan. Moeilijkheidsgraad vlucht 4 kan bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen worden uitgevoerd.Een geldige vlucht kan worden vervangen door een andere vlucht die geldig is tijdens het seizoen vanaf het moment dat deze een hogere score genereert.

En ook: de volledige vlucht telt. Als je een de vooropgesteld waypoint hebt bereikt, betekent dit niet dat je de vlucht moet beëindigen. De afstand wordt berekend van start tot landing.

De moeilijkheidsgraad is samengesteld uit:

1) Een waypoint kruisen binnen een straal van 1km

2) een minimumaantal km dat tijdens de vlucht moet worden voltooid voordat de cilinder van dit waypoint wordt bereikt.Er wordt rekening gehouden met ‘bypasspunten’ (niet de rechte lijn tussen A en waypoint wordt bekeken, ook de zigzag die je vloog) om de minimale afstand te bepalen die vóór de waypoint is afgelegd. De tool die wordt gebruikt om de afgelegde afstand te controleren voordat de waypoint is bereikt:  https://mids.be/fat/calculdistancemini.php

De 6 beste vluchten die aan de criteria voldoen, worden in aanmerking genomen voor de classificatie. Dit betekentdat elke piloottot de laatste dagzijn ranking kan verbeteren door een geldige vlucht te voltooien die meer puntengeeft dan een vlucht die hij al zou hebben ingediend en die minder punten zou bevatten. In totaal zullen 6 vluchten (1 moeilijkheidsgraad vlucht1; 2moeilijkheidsgraadvluchten2; 2moeilijkheidsvluchten3; 1moeilijkheidsgraadvlucht4 worden weerhouden voor het eindclassement.

Zoals bij veel online paraglidingwedstrijden is het aantal punten ook afhankelijk van het type vlucht: vrije afstand (Punten gelijk aan het aantal km met maximaal 3 ‘bypasspunten’ (zigzag punten)), vrije driehoek (aantal kilometers vermenigvuldigd met 1.2en 1.4 indien gesloten) FAI driehoek (factor 1.4en 1.6 indien gesloten).Je kan meer info vinden op de website van Xcontest over de verschillende driehoeken die gevlogen kunnen worden. Dit alleswordt beheerd door Xcontestwanneer de vlucht wordt opgeladen en is identiek voor iedereen

4.   Verantwoordelijkheden:

Alle piloten zijn als enige verantwoordelijk voor hun vlucht alsook de gevolgen van eventuele overtredingen: een deelname aan de BPC verandert daar niets aan.

5.   Luchtruim

Twee tools worden voornamelijk gebruikt in 2022: de FAT, https://mids.be/fat/fat.php,is het belangrijkste hulpmiddelvoor het plannen van de vlucht en het controleren van vlucht achteraf (debriefing).De FAT- enhttps://airspace.xcontest.org kunnen worden gebruikt om een openair-bestand voor uw instrument (airspace bestand) te krijgen als u XCTrack niet gebruikt (anders krijgt XCTrackhet luchtruim automatisch, rechtstreeks naar XCTrack applicatie).

*Gedurende de dag kan een verboden luchtruim worden gedeactiveerd en vice versa. Wanneer een Openair-bestand  wordt gedownload, wordt informatie over deze luchtruimen "bevroren", omdat het Openair-formaat  niet in staat is om activering per uur aan te kunnen. U hebt dus toegang tot alle actieve gebieden of die gedurende de dag actief worden, ongeacht de activeringsperiode.

Door XCTrack en de automatische luchtruim-update-functie te gebruiken, hebt u overdag niet alleen toegang tot activeringsschema's (actief luchtruim om 14.00 uur wordt niet opgenomen in een waarschuwing als het 12.00 uur is), maar u kan ook updates ontvangen tijdens de vlucht als u internettoegang hebt. Elke dag om 07u ter voorbereiding op de vluchten vervolgens om11:00uur (omvluchtverificatie mogelijk te maken),wordt een openair-bestandgeladen dat overeenkomt met het luchtruim dat beschikbaar is op airspace.xcontest.org op de FAT.U kan het luchtruim van de dag bekijken op https://airspace.xcontest.orgof opde FAT.

https://airspace.xcontest.org bevat  notam-analysealgoritmenen interne toolsom het beste uit de informatie over het luchtruim van de dag te halen.

Alhoewel we er alles aan doen om correcte informatie te bieden, kunnen we ons echter nooit garant stellenover de nauwkeurigheid van de informatie.

 

Deze hulpmiddelen zijn belangrijke hulpmiddelen om het leven van zowel de vluchtplanning als de verificatie te vergemakkelijken, maar mogen de verantwoordelijkheid van de piloot om aan de voorschriften te voldoen niet wegnemen in het geval dat informatie ontbreekt of onjuist is.

Elke piloot, voordat hij zijn vlucht publiceert, controleert of er inbreuken zijn gepleegd tov het luchtruim via deFAT door middel van het selecteren van hetOpenair-bestand van de dag.Indien dit ok blijkt kan de vlucht worden geupload naar Xcontest. Eenmaal gepubliceerd, kan de vlucht ook worden geverifieerd door andere piloten en/of het validatieteam. Elke piloot kan dus ook deelnemen aan deze controle en, indien nodig, commentaar geven, zodat alleen vluchten die de regels volgen, kunnen meetellen voor de BPC.  In geval van een geschil zal het Validatieteam uiteindelijk beslissen. Om een vlucht te valideren, is het noodzakelijk om een Openair-bestand te gebruiken dat overeenkomt met het luchtruim van de vluchtdag dat is gevalideerd.

Speciaal geval van FL (Flight Levels): op welke hoogte ten opzichtevan zeeniveau is FL65 bijvoorbeeld?Antwoord: Het hangt af van atmosferische druk:zie tabel van omzetting van FL naar zeehoogte op basis vanatmosferische druk: https://bpc.fly-air3.com/downloads/conversion_niveaux_de_vol.pdf

Waarschuwing, "uitgesloten" betekent dat als de vlucht deze hoogte passeert, de vlucht ongeldig is. Het is dus belangrijk om onder die hoogte te blijven.Dus dat is de grens die je niet moetoverschrijden.DeFriendlyAirTool (FAT) toont ook de dagelijkse conversie van FL die ons op zeehoogte brengt, gebaseerd op de QNH van EBFS (Florennes).

In het geval van een ongeldige vlucht of een betwiste situatie, kan elke piloot in staat zijn om de geldigheid van zijn vlucht te verdedigen door de argumenten naar voren te brengen die hem in staat zouden stellen de geldigheid van zijn vlucht aan te tonen. De elementen waarop hij zijn argument zal baseren, moetengeloofwaardig,controleerbaaren van toepassing zijn op elke piloot die wenste dat hij dezelfde vlucht kon uitvoeren.

 

 

 

GAA – Golf Ardenne Areas

Sinds vorig jaar zijn parapentes toegelaten in de GAA indien de piloot de nodige theoretische training (met bijhorende brevet) heeft gevolgd alsook een aantal praktische zaken naleeft tijdens de vlucht: livetracking, luisteren naar EBSH (Saint-Hubert luchthaven), de speciaal ontwikkelde applicatie op de smartphone actief.

De vluchten via een GAA wanneer de piloot in orde is met bovenstaande, worden ook meegerekend voor de scoring van de BPC. Opmerking: het is best mogelijk dat de vlucht niet automatisch zal worden gevalideerd zoals dat wel het geval moet zijn voor de andere vluchten. Men zal dan een mailtje moeten sturen en de vlucht zal manueel gecontroleerd en gevalideerd worden.

6.   Waypoints

Er zijn slechts 2 sets waypoints: niveau 1,2,3en niveau 4.

Niveau 1-2-3-4PCB's

1-2-3-4.GPX

1-2-3-4.WPT

Niveau 4 PCB's

4.GPX

4.WPT

 

Het doel is dan ook om een minimale afstand te hebben afgelegd voordat waypoint wordt bereikt (alle waypoints hebben een straal van 1 km)

Er is een tool ontwikkeld om de afgelegde afstand te controleren voordat u een gebied betreedt. De tool berekent maximaal 3 zigzagpunten voordat u de waypoint bereikt.

https://mids.be/fat/calculdistancemini.php

Let op, het berekenen van de afstanden van deze tool maakt het mogelijk om de minimale afstanden die vóór waypoint zijn afgelegd te valideren, maar vervangt niet de algemene rekentool van het XContest-platform  om de totale afgelegde afstand te bepalen en zo de score te berekenen. De score van XContest is dus doorslaggevend.

In het geval dat de pilootde waypoint meerdere keren betreedt, is het de laatste vermelding die telt om de minimale afstand te controleren. In het onderstaande voorbeeld keert de bestuurder terug na 48 km en na 73,94 km. Er is hier geen probleem om het bereikte moeilijkheidsgraad te bepalen, aangezien het meer dan 30 km is voor een vlucht met moeilijkheidsgraad niveau 3. Als hij daarentegen eenmaal was teruggekeerd op 28 km en een tweede keer op 31 km, zou deze vlucht alleen geldig zijn geweest voor een moeilijkheidsgraad niveau 3 omdat hij er na 31 km een tweede keer in zou zijn gekomen.

7.   Voorbereiding op uw vlucht

Met de Friendly Air Tool (FAT) https://mids.be/fat/fat.phpkunt u uw vlucht goed voorbereiden. Hiermee gaat u niet alleen het luchtruim van de dag visualiseren, de waypoints die moeten worden bereikt, maar deze kan nu ook een route publiceren en deze naar zijn instrument sturen dat is uitgerust met XCTrack.

http://www.fly-air3.com/wp-content/uploads/sites/15/2019/11/BPC-route-created-1024x557.png

http://www.fly-air3.com/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/Scan-task.jpeghttp://www.fly-air3.com/wp-content/uploads/sites/15/2019/11/QRcode-300x203.jpeg

8.   Vluchtvalidatie

Om een geldige vlucht te hebbenmoet:

1) devluchtmag geen inbreuken plegen opde regels vanluchtruim;

2) devlucht ten minste een waypoint beriekt binnen een straal van 1 km;

3) ten minste10, 20, 30 of 40km afgelegd voordat de waypoint wordt bereikt, berekend door de applicatiehttps://mids.be/fat/calculdistancemini.php

4) de vlucht gepubliceerd worden in IGC-formaat uiterlijk 14 dagen na zijn vlucht op de XContest-website.Houdt er rekening mee datXcontest hetG-record moet terugvinden in het IGC bestand – indien niet, wordt deze niet geldig verklaard (enkel heel oude instrumenten werken nog zonder het G-record)

5) Een vluchtvalidatiecode (gegenereerd door deFAT/ Calculdistancemini)in de commentaren van Xcontest (juist na het opladen van de vlucht) pasten.Via dit proces wordt een e-mail rechtstreeks naar het validatieteam gestuurd.

Mocht u om wat voor reden dan ook deze validatiecode niet direct kunnen verkrijgen, stuur dan een e-mail: belgianparaglidingcup@gmail.commet de link (URL) naar de vlucht gepubliceerd opXContest.Het handmatige validatieproces kan dan langer duren voordat de vlucht de score invoert.Het moet eerst worden gevalideerd door een van de leden van het validatieteam.

Een geldige PCB-vlucht moet een opmerking bevatten op deXContest/PCB-site, inclusief een bepaalde code, gegenereerd door de FAT-validatietool.

BPC2022_DX_YYYK_MMDD_ZZZ

X is gelijk aan de moeilijkheidsgraad,YYYkomt overeen met het aantal km gemaakt vóór het meest verre baken,MMDD komt overeen met de maand en dag van de vlucht,    ZZZ komt overeen met andere elementen propres naar de PCB om de code te identificeren.

Automatisch validatieproces:

1)      Ga naar de  FAT( https:/mids.be/fat/fat.php).

2)      Laad uw IGC-bestand en selecteer het Openair-bestand in de lijst voor de dag van uw vlucht en start de scan.

Houdt er rekening mee dat de vlucht niet wordt gevalideerd als het Openair-bestandniet rechtstreeks uit de vervolgkeuzelijst wordt gehaald.

3)      Zodra de scan is voltooid, als de vlucht geldig is, klikt u op de tweede stap(BPC-knop) (de knop verschijnt alleen na analyse van de vlucht.

Er wordt een nieuw venster geopend op de pagina https://mids.be/fat/calculdistancemini.php

 

4)      Er wordt een validatiecode weergegeven als de vlucht geldig is vanuit het perspectief van het luchtruim en als de vlucht door een waypoint gaat. "Validerenen kopiëren"op en als commentaar ingeven op uw vlucht op de BPC-site van XContest.

Pas op dat deze laatste bewerking uautomatisch een e-mail stuurt naar het validatieteam, zodat uw vlucht de SCOREPCB kan invoeren.

 

9.   Moeilijkheidsniveaus:

Alle BPC waypoints tellen mee voor vluchten van niveau 1, 2 en 3.

Alleen BPC waypoints van niveau 4 tellen mee voor moeilijkheidsgraad vlucht 4.

Moeilijkheidsgraad niveau 1: één vlucht zal worden weerhouden voor de finale puntentelling

Om de moeilijkheidsgraad vlucht 1 te valideren die kan tellen voor de classificatie, moet u ten minste 10 km gevlogen hebben voor een waypoint te bereiken (waypoint=straal 1km)

Moeilijkheidsgraad 2: twee vluchtenzullen worden weerhouden voor de finale puntentelling

Om de moeilijkheidsgraad 2 te valideren die kan tellen voor de classificatie, moet u ten minste 20 km gevlogen hebben voor een waypoint te bereiken (waypoint=straal 1km)

Moeilijkheidsgraad 3: twee vluchten

Om de moeilijkheidsgraad 3 te valideren die kan tellen voor de classificatie, moet u ten minste 30 km gevlogen hebben voor een waypoint te bereiken (waypoint=straal 1km)

Moeilijkheidsgraad niveau 4: één vlucht zal worden weerhouden voor de finale puntentelling

Om de moeilijkheidsgraad 4 te valideren die kan tellen voor de classificatie, moet u ten minste 40 km gevlogen hebben voor een waypoint te bereiken (waypoint=straal 1km) LET OP: hier gebruik je enkel de waypoints voor moeilijkheidsgraad 4 in tegenstelling met de 3 andere niveaus.

10.              Validatieteam

DE PCB wordt gedurende het jaarbeheerd door verschillende mensen (validatie van vluchten, productie van dagelijkse briefings.Als je lid wilt worden van het team, neem dan contact met ons op. belgianparaglidingcup@gmail.com.

11.              De tools om uw vlucht voor te bereiden, te valideren, te publiceren

a)      https://mids.be/fat/fat.php (Friendly Airspace Tool: FAT)

BPC's belangrijkste hulpmiddel voor het voorbereiden en valideren van eenvlucht. Hiermee kan u een Openair-bestand laden, BPC waypoints bekijken, pioupious live bekijken, zodat u zich kan voorbereiden op de vlucht, een route maken en deze naar uw met XCTrack uitgeruste instrument sturen.  Zodra de vlucht is voltooid, kan dit alles ook worden gedaan door het IGC-bestand (uw digitale vluchtbestand) van je vlucht te laden om te controleren of deze het luchtruim respecteerde. Een visualisatie van de zones per segment (hoogte) maakt het mogelijk om goed op de hoogte van de zones te zijn.

b)      https://airspace.xcontest.org/

De bron voor het luchtruim is gewijzigd ten opzichte van andere jaren. Het is nu dezelfde bron die rechtstreeks wordt gebruikt door XCTrack die wordt opgeladen in de FAT. Plusunt is dat men nu verschillen files per dag kan ontvangen en dat de activeringsinformatie wordt meegegeven. Hierdoor kan het zijn dat een zone op het ene tijdstip niet actief is, maar een uur later bijvoorbeeld wel.

c)      https://www.xcontest.org/bpc/fr

XContest is het belangrijkste hulpmiddel dat door de BPC wordt gebruikt om zijn vlucht te publiceren, voor het scoren en een rangschikking op te stellen. 

d)      https://mids.be/fat/calculdistancemini.php

Het berekenen van de minimale afstand dat is bereikt voordat u een waypoint bereikt, om te controleren op welk niveau van moeilijkheidsgraad u de vlucht kan claimen. Met berekening van maximaal 3 zigzagpunten.

e)      https://www.lvzc.be/index.php/luchtruim/lfa-golf-status

Om de status van LFA Golf en de atmosferische druk te controleren om de zeehoogte van de vliegniveaus te berekenen

f)       https://www.lvzc.be/charronline/2022/lfastatus.php?Datum=2022-01-31%5D

Site om achteraf de informatie te vinden over de activering van LFA Golf, evenals atmosferische druk

g)      https://ebsh-tower.be (EBSH Tower app)

 

h)      E-mail: belgianparaglidingcup@gmail.com